SIGNED
12
Priestory Lan Party 2010

Myslím, že lokalita už je každému dôverne známa. Jablonka rulez. Ak je niekto kto sa chystá prvý krát dolu je mapa že kade.

map-generator.net