16
Priestory LAN 2011

Myslím, že lokalita už je každému dôverne známa. Jablonka rulez. Ak je niekto kto sa chystá prvý krát dolu je mapa že kade.

map-generator.net